Corporaties & vastgoed

Een passende oplossing voor alle betrokkenen

Bouwonderneming Veeneman heeft veel renovatie- en bouwprojecten uitgevoerd in samenwerking met corporaties. Wij bieden een passende oplossing voor alle betrokkenen. Onze medewerkers gaan vakkundig om met bijvoorbeeld bewoonde situaties.

Bewoners betrekken wij in elke fase bij het project, want hun behoeften moeten immers zo goed mogelijk worden ingevuld. Duidelijke communicatie en vertrouwen zorgden voor het slagen van ieder project. Onze slogan is dan ook niet voor niets: ‘Bouwen met vertrouwen’.

Voorbeelden

Iedere opdracht is uniek en vraagt om een eigen aanpak. Lees meer over enkele projecten die wij hebben gerealiseerd: